หอพักไฮเทคเฮ้าส์..ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน..สนใจติดต่อ โทร. 081-6488558  Email : classic555@windowslive.com  หรือดูข้อมูลที่เวปไซต์ก่อนได้ค่ะ .....

 

                                        

                                                                               การจองและทำสัญญา 

                                                                     จองแต่ยังไม่พร้อมเข้าอยู่  :  1,000  บาท

                                                                              ราคาค่าเช่า/เดือน  :  2,500 - 3,000  บาท  

                                                                          เงินประกันตอนเข้าอยู่  :  3,000 - 4,000  บาท 

                                                                             ระยะเวลาเช่าขั้นต่ำ  :  1  ปี

                                                                                              ค่าน้ำ  :  19  บาท

                                                                                              ค่าไฟ  :  7  บาท

                                                                                      ค่าโทรศัพท์  :  - 

                                                                                  ค่าอินเทอร์เน็ต  :  -  150 - 200  บาท

        การทำสัญญาเช่า

        เมื่อผู้เช่าตกลงเช่าแล้วในวันเริ่มเข้าพักให้ผู้เช่าเซ็นสัญญาเช่ากับทางหอพักโดยให้อ่านรายระเอียดในสัญญาเช่าก่อนและเมื่อ
เซ็นสัญญาเช่าพักแล้วให้ถือเอกสารการเช่าพักไว้คนละ 1 ฉะบับ ระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน  สำหรับหลักเกณฑ์
ของการการเช่าพัก ระยะเวลาในการเช่าขั้นต่ำ  12  เดือน  หรือ  1  ปี  โดยจ่ายเงินประกันในวันทำสัญญาเข้าพัก  ห้องพัดลม 2,500
และห้องแอร์  3,000  บาท  บวก ค่าห้องจ่ายก่อนเข้าอยู่  ห้องแอร์  3,000 บาท  ห้องพัดลม  2,500 บาท  รายละเอียดดังนี้

การชำระเงินในวันทำสัญญาก่อนเข้าอยู่
              -  ห้องพัดลม    ค่าห้องจ่ายก่อนเข้าพัก 2,500 + ค่าประกัน 3,000 บาท + ค่าคีย์การ์ด 100 บาท  ค่าอินเตอร์เน็ต 150 บาท
                  รวมเป็นเงินที่ต้องจ่าย  5,750 บาท   ในวันทำสัญญาและเข้าพักในวันแรก

              -  ห้องแอร์  ค่าห้องจ่ายก่อนเข้าพัก 3,000 + ค่าประกัน 4,000 บาท + ค่าคีย์การ์ด 100 บาท  ค่าอินเตอร์เน็ต 150 บาท
                  รวมเป็นเงินที่ต้องจ่าย  7,250 บาท   ในวันทำสัญญาและเข้าพักในวันแรก

    ระยะเวลาในการเช่าขั้นต่ำ  12  เดือน  หรือ  1  ปี   หากผู้เช่าพักย้ายออกก่อนกำหนด 12 เดือน หรือ 1 ปี ทางหอพักจะไม่จ่ายเงิน
ประกันคืนให้ผู้เช่าพักตามสัญญา   ผู้เช่าพักต้องอยู่ให้ครบกำหนด 12 เดือน จึงจะได้รับเงินประกันคืน  โดยการคืนเงินประกันทางหอ
พักต้องทำการตรวจเช็คก่อนกว่าห้องที่ผู้เช่าพักมีอะไรเสียหายหรือเปล่า  ถ้ากรณีมีของเสียหายก็จะหักจากเงินประกันตามอัตราส่วน
แต่ถ้าไม่มีอะไรเสียหายก็จะหักแค่ ค่าน้ำ และ ค่าไฟ ที่ใช้ไปในเดือนนั้น และคืนเงินประกันส่วนที่เหลือให้กับผู้เช่าพัก